Historie

X-Tact is opgericht op 7 juni 2005 (07-06-05). Na een kleine opdracht (levering tactiele actuators, zie onder) is het sluimerend blijven bestaan tot eind augustus 2008. Vanaf 1 september 2008 vinden de freelance activiteiten van Ton Lommen plaats onder de naam X-Tact.

Waar komt toch die naam vandaan?
X-Tact is afgeleid van tact, de naaam van een project destijds op gebied van tactiele ontwikkeling. Tactiel = voelbaar, tastbaar. Met trillers werden signalen aan mensen gegeven. Net zoals een mobiele telefoon kan trillen, maar dan 100-voudig in een "trilvest".

Omdat die tactiele actuators elektronisch werden bestuurd, was het idee mijn bedrijf E-Tact te noemen. Maar die naam was al in gebruik. De X is in plaats van de E gekomen: X-Tact.

De activiteiten van X-Tact beperken zich echter niet tot tactiele systemen. Integendeel. Als een FPGA, CPLD of ASIC onderdeel uitmaakt van een systeem, ziet X-Tact daar een uitdaging in.